1153 Budapest, Bácska utca 15.
+36 70 452 51 00
+36 1 372 04 18

Garancia

Elállás joga
A  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződések  részletes  szabályairól  szóló 45/2014.  (II.26.)  Korm.  rendelet  szabályozása  értelmében  Felhasználó  a megrendelt  termék  kézhez  vételétől  számított  14  napon  belül  indoklás  nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Ha vásárlás után mégis meggondolná magát, akkor a még nem használt terméket ez alatt az idő alatt visszaküldheti az eredeti csomagolásban
a vásárlást igazoló számlával, és mi kicseréljük vagy visszafizetjük az árát.

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan és hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza cégünkhöz. A vevő nem veheti használatba a terméket. Nem vonatkozik az elállási jog, az átvétel után megsérült termékekre.

A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, cégünk nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.

Az Elállási jog nem gyakorolható olyan termékek esetében melyek csomagolásának sérülése (törése, összezúzása, felbontása), vagy a termék átmeneti használata és annak sérülése a termék további értékesítését lehetetlenné teszi. Ide értendőek a különféle kozmetikumok, tehát ha elállási jogával élni kíván, ne próbálja ki a termékeket.

 

Panaszkezelés
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a az alábbi e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Panaszkezelési hely: 1153 Budapest, Bácska utca 15.; +36 1 372 04 17; info@market7.hu

Az írásbeli panaszt webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató  és  Felhasználó  vitás  ügyeiket  békés  úton  próbálják  rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Ez csak egy kivonat, a részletes vásárlási feltételeinket itt olvashatja:
http://izuletspecialista.hu/index.php/contact/vasarlasi-feltetelek/